Mravenčení

Jak se dostali mravenci na secesní dům v Orlí a Josefské

V roce 2008 majitel domu na ulici Orlí Jan Horský požádal architektonickou kancelář Maura o zpracování projektu na výměnu oken. Okna byla v horních patrech shnilá a jejich oprava už nebyla možná. Kupodivu ani jednou nepadlo slovo plast a tudíž jsme navrhli repliky původních oken vylepšené o dvojskla a výklopná křídla pro větrání. Po zdárné výměně oken jsme se dohodli na rekonstrukci celé fasády.

Stavba je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/87 Sb. pod č. rejstříku ÚSKP 48129/7-7443 a současně se nachází na území Městské památkové rezervace Brno-město. Secesní dům realizovaný v letech 1901–1902 podle návrhu Maxe Matzenauera je od 3. 5. 1958 kulturní památkou a roku 1988 byl zapsán do státního seznamu.

Vzhledem k tomu, že v 80. letech proběhla rekonstrukce a většina původních omítek byla nahrazena novými a některá štuková výzdoba nebyla v plné míře obnovena, navrhli jsme nové barevné odstíny fasády a repasi původních zámečnických prvků. Fasáda byla koncem roku 2009 dokončena. Nad vstupy z ulice Orlí i z ulice Josefská však zbylo místo vhodné pro domovní znamení. Jemně dekorovaná prázdná plocha nabádala k dotvoření.

Je těžké narazit na investora, který by kromě užitné hodnoty svého příbytku souhlasil s nadhodnotou – uměním. Ale občas se takový najde a jemu patří náš dík. Domovní znamení se díky nápadu a fortelu sochařky rozrostlo ve výrazný výtvarný prvek, který může být vnímán starší generací jako návrat uměleckého díla na fasádu a jako soudobý street art ji ocení i mladší ročníky.

Markéta Veselá, Alena Nováčková, Tereza Prosecká
www.maura.cz


V historii se domovní znamení užívalo pro lepší orientaci ve městě, informovala o řemesle či umění, kterému vládl majitel domu. Měšťané takto vyjadřovali svoji individualitu a mentalitu. Estetický zřetel ustoupil do pozadí po zavedení číslování. Domovní znamení je artefakt komunikující jak s architekturou, tak s veřejným prostorem a jeho poselství je určeno širokým vrstvám. Mělo by být tedy lapidární a snadno srozumitelné.

Fasáda domu na ulicích Orlí a Josefská je členěna v neorenesančním duchu a obohacena o geometrický secesní ornament. Mravenci, křehký hmyz, podtrhávají přírodní dekor, zahradní ladění fasády. Jejich struktura, článkování těla a jemné končetiny, jsou výtvarně ve vztahu ke geometrické secesi.

Mravenci patří do rodiny sociálního hmyzu. Paralela s lidským hemžením a snažením je dobře známá. Zde se navíc rozehrává na frekventované ulici v centru města: mravenci vychází ze dvou vstupů do domu a střetávají se na nároží. Nádech humoru je ve změně jejich měřítka a umístění nad hlavy lidí. Mravenci čile komunikující pomocí svých čichových čidel umístěných na koncích tykadel, kterými se dotýkají. Jsou tedy vhodným symbolem majitele domu a jeho rodinu.

MgA. Petra Vlachynská
www.vlachynska.com


Video: Mravenčení

Film o 33 mravencích, kteří ozdobili fasádu secesního rohového domu v Brně.